Smart-Boards

Система інтерактивного тестування: загальна характеристика та використання в навчальному процесі.


Інтерактівне тестування


Тип інтерактивної технології, використуємої для отримання відповідей натестування учня, є однією з найбільш важливих характеристик WBE-систем. Він визначає всю функціональність на стадії видачі питань, а також впливає на стадії створення і оцінки питань. В даний час, розрізняють п'ять технологій: HTML-посилання, HTML/CGI-формы, скриптові мови, впровадження (plag-in) і Java. HTML-посилання - найпростіша технологія взаємодії, що реалізовує набір можливих відповідей як список HTLM-посилань. Кожне посилання пов'язане з певною сторінкою зворотного зв'язку. При використанні цього підходу виникає дві проблеми: складність створення питань (логіка питання повинна бути жорстко вбудована в гіпертекст курсу) і підтримка всього двох типів питань: так/ні і МВ/ОО. Ця технологія використовувалася в основному на зорі Web-заснованого навчання, коли більш просунуті технології взаємодії, такі як CGI, JavaScript або Java ще не були розроблені (Holtz 1995).

Найбільш популярною технологією Web-тестування, використовуваною зараз численними комерційними і університетськими системами є комбінація HTML-форм і CGI-скриптів. HTML-форми надзвичайно зручні для представлення основних типів питань. Питання типу да/нет і МВ/ОО представляються наборами ікон, списками вибору, спливаючими меню. Питання МВ/МО представляються списками множинного вибору або наборами перемикачів. Питання відкритого типу реалізуються у вигляді полів редагування. Більш просунуті питання, такі як питання на відповідність або на правильну послідовність, також можуть бути реалізовані, за допомогою форм. Крім того, приховані поля можуть використовуватися для зберігання додаткової інформації про тест, якої може потребувати CGI-скрипт.

 

Система інтерактивного опитування SMART Response

За допомогою системи інтерактивного опитування SMART Response ™ можна проводити опитування, тестування та зберігати результати. Проглянути можна як результати окремого учня, так і групи/класу за обраний Вами період навчання і дізнатися наскільки Ваші учні засвоїли пройдений матеріал. 

Система інтерактивного опитування SMART Responseзабезпечує прямий зв'язок між вчителем та учнями, а також надає вчителю можливість контролювати рівень розуміння матеріалу учнями.

 

Система інтерактивного опитування SMART Response інтегрується в програмне забезпечення SMART Notebook, що дозволяє вчителю створювати питання та включати їх в існуючі уроки. Для складання питань та пожвавлення уроків, створених за допомогою Ноутбуку, вчитель може використовувати більше 6000 готових об’єктів (відео, ілюстрації, мапи). Система інтерактивного опитування SMART Response допускає до 10 варіантів відповідей, що дозволяє проводити багаторівневі тестування.

 

Щоб дізнатися, чи засвоїли учні матеріал, вчитель може ставити запитання перед, під час чи після уроку та за допомогою зворотнього зв’язку вирішувати як складати уроки далі. Наприкінці уроку за допомогою cистеми інтерактивного опитуванняSMART Response можна проводити опитування для контролю засвоєння учбового матеріалу. Система інтерактивного опитування SMART Response дозволяє учням під час тестів пропускати на пульті питання, що викликали ускладнення та виправляти невірні відповіді. Забезпечуючи постійний зворотній зв'язок та роблячи питання більш різноманітними, система інтерактивного опитування SMART Response надає більше можливостей для індивідуального підходу до кожного учня.

До комплекту Система інтерактивного опитування SMART Response входять: індивідуальні пульти для кожного учня, центральний приймач та програмне забезпечення, що дає можливість створювати питання та систематизувати відповіді.

 Интерактивное тестирование SMART

Одна система для всіх завдань

Система інтерактивного опитування SMART Response дозволить вам проводити опитування та тестування, що будуть доповнювати навчальний процес, а не відволікати від роботи. 

Індивідуальність відповідей 

Учень може пропускати запитання у яких не впевнений та повернутись до них у кінці тестування, або змінити свою відповідь. 

Експорт даних 

Всі дані по Вашому класу будуть збережені у програмному забезпеченні та можуть бути збережені у форматі електронної таблиці. 

Можливість обирати 

Доступні системи опитування для різних вікових категорій учнів. Від найменших з мінімальною кількістю функцій до студентів ВУЗів з можливістю друкувати текстову відповідь та формули.

Система тестування та голосувань дозволяє викладачеві контролювати процес засвоєння аудиторією матеріалу в режимі реального часу.

Мобільна інтерактивна діалогова тестова  система SMART Response є програмно-апаратною системою, розробленою компанією SMART Technologies. 

Інтерактивна діалогова система SMART Response забезпечує прямий зв'язок між учителем і учнями, а також дає вчителю можливість контролювати рівень сприйняття і розуміння матеріалу. 

Діалогова система інтегрується в програмне забезпечення SMART Notebook, яке входить в комплект інтерактивної дошки SMART Board і дозволяє викладачеві розробляти питання і включати їх у вже підготовлені уроки. 

Для розробки питань і пожвавлення уроків, зроблених на основі SMART Notebook, викладач може використовувати більше 6000 готових об'єктів (відео, картинки, карти). 

Інтерактивна діалогова система SMART Response допускає до 10 варіантів відповідей, що дозволяє проводити багаторівневі тестування. 

prd_res_scr_evaluate.jpeg


Характеристики:

 

 У комплекс системи входять:

1. Індивідуальні пульти для кожного учня (24 або 32); 

2. Центральний приймач (ресівер);

3. Програмне забезпечення (SMART Notebook і SMART Response), яке дає можливість разробатовать питання і систематизувати відповіді.

 

Система є мобільною, може використовуватись в будь-якій аудиторії, та водночас дає можливість забезпечити двосторонній зв'язок викладача з аудиторією під час заняття.

Розділ навчальної програми, в якому доцільно використовувати даний засіб - використовується для перевірки та контролю знання учнів та студентів.

 

Система дозволяє реалізувати декілька варіантів контролю знань:

  • ·       попередній
  • ·       поточний
  • ·       підсумковий

Головною метою попереднього контролю є діагностика підготовленості аудиторії до сприйняття нової інформації, наприклад, перед вивченням нової теми. Його результати дозволяють викладачеві планувати послідовність та об'єм викладення матеріалу. 


Поточний контроль проводиться викладачем повсякденно шляхом контролю студентів на кожному семінарі. Його ціллю є оперативне отримання об'єктивних даних про рівень знань студентів та якості їх роботи на лекціях (зріз знань). 


Підсумковий контроль полягає у визначенні обсягу та якості отриманих студентами знань, навичок та умінь за окремий період.

Переваги інтерактивного тестування

1. Безпосереднє швидке та досить зручне отримання результатів  тестування; 

2. Об'єктивність та правильність отриманої оцінки; 

3. Інтерактивне тестування, з точки зору сприйняття його студентами,є більш цікавим та захоплюючим, якщо порівнювати цей різновид контролю з традиційними іспитами за допомогою білетів, чи письмової контрольної роботи;

4. Інтерактивне тестування є досить справедливим методом оцінювання отриманих знань,тому що при цьому всі студент однієї конкретно взятої групи опиняються в однакових умовах, як при проведенні самого інтерактивного тестування, так і при отриманні оцінки по його закінченні; 

5. Тестування являє собою більш об'ємний інструмент. За допомогою тестування викладач може встановити рівень отриманих знань студента як по окремій частини окремого курсу в цілому так і по дисципліні взагалі; 

6. Цей різновид контролю є більш ефективним  з економічної точки зору. Викладач створює базу запитання і може користуватися цією базою протягом тривалого часу.

7. Також інтеактивне тестування являє собою більш гуманний інструмент,  виключає нервові напруги, що майже завжди мають місце перед традиційними іспитом та в деяких випадках можуть досить суттєво вплинути на отриману оцінку. 
8. Після проведення тестування, викладач отримує інформацію щодо володіння 
навчальним матеріалом по кожному окремому студенту. Аналізуючи ці дані, можна чітко бачити інформацію про труднощі засвоєння навчального матеріалу по конкретні темі.

 

Висновок

Аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Інтерактивне тестування є одним з найоптимальніших засобів контролю, у даному конкретному випадку дисциплін електроенергетичного профілю, який у повній мірі задовольняє вимоги викладача щодо об’єктивності отриманої оцінки, якості процесу контролю та має позитивний вплив на відношення студента до процесу навчання в цілому.

Интерактивное тестирование SMART

Недоліки інтерактивного тестування

1. У деяких випадках причини поганого написання тесту є об’єктивними та заслуговувати на підтримку з боку викладача, а під час тестування цього помітити не можливо.

2. Навіть коли питання та задачі для проведення інтерактивного тестування створене грамотно та зрозуміло для студента, вони все одно не зможуть показати творчий рівень знань студента. 

3. Інколи студентам просто не вистачає встановленого часу для проходження тесту. 

4. Для того, щоб кожного разу завдання, тобто питання відповідних рівнів, не 
повторювалися, в базі даних с самого початку створення тесту необхідно внести стільки питань, щоб при кожній інший спробі студент не отримував одні й ті ж самі питання. Інакше кажучи, це вимагає від викладача творчого підходу до складання тестових завдань для того, щоб можна бути впевненим в об'єктивності та справедливості отриманої оцінки. 

5. В інтерактивному тестуванні, як й при будь-якому процесі, неможна забувати про елемент випадковості. Тобто, іноді студент, який сумлінно вчиться, не дав відповіді на питання першого рівня. А студент, який не володіє навчальним матеріалом, з легкістю відповів на питання  другого та третього рівнів. Причиною цього може бути, як некоректне поставлене питання першого рівня, так і елементарне вгадування відповіді на питання другого рівня. Як наслідок, результати тестування мають спотворений характер. 

Висновок  
Аналізуючи переваги та недоліки стосовно інтерактивного тестування 
дисциплін, очевидним є той факт, що в порівнянні з 
традиційними формами іспитів, пропонуємий різновид контролю є у достатній мірі об’єктивним та якісним, який по можливості зменшує вплив суб’єктивних факторів на отриману оцінку студентом у процесі перевірки рівня знань з тієї чи іншої дисципліни. 

 Интерактивное тестирование SMART

Система Smart Sentеo може активно використовуватись і під час практичних та семінарських занять. Розглянемо можливості її використання під час вивчення Правил дорожнього руху. В даному випадку вона працює в поєднанні з інтерактивною дошкою. Для цього на кафедрі пожежної та аварійно-рятувальної техніки розроблений навчальний матеріал з використанням технологій html та Flash. Під час опитування на інтерактивній дошці демонструються навчальні вправи з запропонованими дорожніми ситуаціями, які відображають вимоги того чи іншого розділу Правил дорожнього руху. За допомогою дистанційних пультів систем група висловлює свою думку з приводу рішення задачі, а студент, який знаходиться біля дошки, розв’язує задачу і обґрунтовує свою думку. Залежно від правильності розв’язку, з’являється можливість у формі диспуту обговорити всі варіанти розвитку подій в задачі. Крім того, на основі екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху, які використовуються у реєстраційних підрозділах МРЕВ ДАІ, з використанням програмного забезпечення системи SMART Response відповідно до тематики занять розроблені власні тестові завдання, які використовуються на семінарських та практичних заняттях. В ці завдання інтегровані вимоги Правил дорожнього руху, що дає змогу без зайвих затрат часу детально проаналізувати правильну відповідь.

 

Таким чином, розвиток технічних засобів навчання привів до того, що термін "техніка зворотного зв’язку" певною мірою втрачає своє абстрактне значення. Сучасні інтерактивні засоби навчання дають змогу контролювати рівень засвоєння навчального матеріалу. Наприклад, під час лекції може задаватися питання, а аудиторія обирати варіанти відповідей на нього (на кшталт того, як це відбувається у грі "Перший мільйон", коли звертаються до залу по допомогу). Якісний аналіз відповідей сигналізує, наскільки правильно аудиторія розуміє те чи інше питання. Досвід використання мультимедійного навчального матеріалу під час проведення занять показує, що, по-перше, підвищується зацікавленість до викладеного матеріалу, виникає багато запитань, які ніколи не виникали при традиційному викладенні матеріалу, по-друге, складний матеріал засвоюється швидше та легше. Особливо хороший результат досягається, якщо студенти беруть безпосередню участь в розробці та створенні навчального матеріалу.

(с) blogspot.com

Повернутись до списку

Вакансії